Japan-/ris papir

4 vare(r)
Japanpapir, A3, 10 stk. løse ark
Japanpapir, A3, 100 ark
Linoprint japanpapir, blok, 60 g, 20 ark
4 vare(r)